วัดในประเทศไทย

วัดในเลย

วัดในเลย

วัดในเลย แม้จะเป็นจังหวัดที่โด่งดังเรื่องธรรมชาติ แต่ เลย ก็ยังคงเสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาพุทธเอาไว้ไม่น้อย