วัดในประเทศไทย

5 วัดในอุบล ทำบุญเสริมดวง วัดดัง มงคลชีวิต

วัดในอุบล

วัดในอุบล อุบลราชธานี ขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นเมืองแห่งแสงงามซึ่งมีความสำคัญและเป็นที่นิยมเป็นจังหวัดที่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดปี