วัดในประเทศไทย

วัดในลำพูน วัดสวย ตำนานพระรอดขลัง

วัดในลำพูน

วัดในลำพูน ลำพูนตามลำดับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ดังคำขวัญเช่นพระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย