วัดในประเทศไทย

วัดในบุรีรัมย์ ทำบุญสร้างกุศล ณ แดนอีสาน

วัดในบุรีรัมย์

วัดในบุรีรัมย์ นอกจากปราสาทหินเขาพนมรุ้งแล้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีวัดวาอารามเก่าแก่หลายแห่งที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธา