วัดในประเทศไทย

วัดในน่าน ทำบุญพร้อมชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม

วัดในน่าน

วัดในน่าน น่านดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาด้านตะวันออกของภาคเหนือ ที่ยังคงดำเนินวิถีชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่าย วิถีวัฒนธรรมของผู้คนชาวไทยลื้อ