วัดในประเทศไทย

วัดในเมืองตรัง สายบุญห้ามพลาด

วัดในเมืองตรัง

วัดในเมืองตรัง เชิญชวนมาเที่ยวตรังบ้าง มีที่ท่องเที่ยวสวยงามทางธรรมชาติ ทะเล อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมปากเมง เขาพระยอด และก็ยังขึ้นชื่อ