วัดในประเทศไทย

5 วัดในอุบล ทำบุญเสริมดวง วัดดัง มงคลชีวิต

วัดในอุบล

หัวข้อแนะนำ

วัดในอุบล อุบลราชธานี ขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นเมืองแห่งแสงงามซึ่งมีความสำคัญและเป็นที่นิยมเป็นจังหวัดที่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดปีประวัติศาสตร์ทำให้ที่นี่มีวัดวาอารามให้ผู้คนเป็นครั้งแรกแสวงบุญ วันนี้เราจะพาไปไหว้พระวัดอุบลราชธานี พระพุทธบาทจำลอง เดินทางไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเสมอ  ชมความงามของวัดสวย ทำบุญและสักการะไหว้สิ่งโบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่นี้ค่ะ

วัดในอุบล วัดทุ่งศรีเมือง

วัดทุ่งศรีเมือง

วัดในอุบล  มาเริ่มต้นที่วัดแรกคือ “วัดทุ่งศรีเมือง” วัดดังประจำจังหวัดที่มีความเก่าแก่มายาวนาน ตั้งอยู่ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชม “หอไตรกลางน้ำวัดทุ่งฯ” ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนในการเก็บตำรับตำราและเอกสารสำคัญ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระอุโบสถหรือหอพระพุทธบาท สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะจำลองพระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศมาให้พุทธบริษัทที่อุบลราชธานีได้กราบไหว้ จึงให้ ครูช่าง ชาวเวียงจันทน์ดำเนินการก่อสร้าง

พระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศ มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร หลังคาทรงไทยศิลปะเวียงจันทน์ ต่อมาได้พูนดินบริเวณลานหอพระพุทธบาท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในฤดูฝน โดยได้สร้างเป็นเขื่อนกำแพงแก้วหอพระพุทธบาท เป็นสองชั้นรอบ ๆ พระพุทธบาท กำแพงมีขนาด กว้าง 23 เมตร ยาว 32 เมตร ภายในพูนดินให้สูงเหมือนเป็นฐานรองรับหอพระพุทธบาท โดยได้ขุดเอาดินมาจากสระด้านทิศเหนือ ซึ่งมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 24เมตร ลึก 3 เมตร (สระนี้ต่อมาภายหลังได้สร้างหอไตรไว้กลางน้ำ จึงได้ชื่อว่าสระหอไตร)

วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

วัดมหาวนาราม หรือชื่อเดิมคือ “วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดป่าใหญ่” ตั้งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา และมักจะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเสมอ สำหรับผู้สนใจเดินทางไปที่วัดแห่งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัวอุบล

วัดพระธาตุหนองบัว อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร บนถนนธรรมวิถี แยกจากถนนชยางกูรไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 500 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2498 เป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์”ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้นได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้วได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์

ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน พระธาตุองค์เดิมมีขนาดกว้างด้านละ 5 เมตร สูงประมาณ 17 เมตร เมื่อสร้างใหม่ครอบองค์เดิม คือพระบรมธาตุที่เห็นในปัจจุบัน มีขนาดใหญ่มาก ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร เสร็จสมบูรณ์ในปี 2512 ด้านหลังของพระบรมธาตุ เป็นที่ตั้งของศาลาการเปรียญ ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี กลุ่มของฆราวาสจะรวมกันอยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นกุฏิที่สร้างอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ส่วนกุฏิของแม่ชีจะแยกพื้นที่ไปอยู่นอกวัด สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุหนองบัว

วัดเลียบ

วัดเลียบ

วัดเลียบ หรือวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ ตั้งอยู่ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เปิดให้เข้าชมการแกะสลักเทียน พร้อมบริจาคหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว สำหรับสถานที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมของเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม ซึ่งหมายถึงจตุรารักษ์ ระเบียง มีขนาด 12.40×12.40 เมตร ส่วนผนังอาคารของเจดีย์ทำเป็นรูปดอกบัว 4 เหล่า ซึ่งดอกบัวหมายถึงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของวัดเพิ่มเติมได้จาก เฟซบุ๊ก วัดเลียบ อุบลราชธานี

วัดหลวง

วัดหลวง  วัดเก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่าเป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2322 ตั้งอยู่ที่ถนนพรหมเทพ (ริมฝั่งแม่น้ำมูล) ระหว่างท่ากวางตุ้งกับท่าจวน (ตลาดใหญ่) ซึ่งนอกจากจะใช้พื้นที่วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุและสามเณร เผยแพร่พระพุทธศาสนา และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมืองในสมัยก่อนอีกด้วย

สำหรับสถานที่สำคัญภายในวัดที่ไม่ควรพลาดคือ “พระเจ้าใหญ่องค์หลวง” พระพุทธรูปปางเรือนแก้วประทับนั่งขัดสมาธิราบภายในซุ้มเรือนแก้ว และ “พระแก้วไพฑูรย์” พระพุทธรูปปางสมาธิ พระแก้วที่สร้างจากหินใสจากธรรมชาติอายุกว่าร้อยปี ลักษณะองค์พระมีความใสขุ่น และเมื่อมองจากใต้ฐานจะมองเห็นสายฝน นอกจากนี้ยังมี “พระเจ้าใหญ่ปากดำ” พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย รวมถึงพระพุทธรูปอื่น ๆ รวมไปถึงวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีอีกด้วย วัดในอุบล