วัดในประเทศไทย

วัดใน สมุทรปราการ

วัดใน สมุทรปราการ

หัวข้อแนะนำ

วัดใน สมุทรปราการ  ช่วงวันหยุดหากอยากไปเที่ยวทำบุญใกล้ ๆ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมบุญพาใจให้สบาย ไม่ต้องไปไหนไกล แค่สมุทรปราการก็มีวัดหลายแห่งให้ไปเช็กอินกัน บางวัดยังสวยงามจนกลายเป็นที่เที่ยวสมุทรปราการห้ามพลาดอีกด้วย จะมีวัดอะไรในสมุทรปราการที่น่าสนใจบ้าง ไปดูกัน

วัดพระสมุทรเจดีย์

วัดพระสมุทรเจดีย์

วัดใน สมุทรปราการ  วัดสำคัญของสมุทรปราการ ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีโบราณสถานที่สำคัญ ก็คือ พระสมุทรเจดีย์ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจดีย์กลางน้ำ ด้วยในสมัยก่อนนั้นพระเจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำ แต่ต่อมาแม่น้ำตื้นเขินจนมีผืนดินเชื่อมกับเกาะเหมือนดั่งที่เห็นในปัจจุบัน ตามประวัตินั้นพระสมุทรเจดีย์สร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยสร้างหลังจากที่มีการสร้างป้อมปราการ 6 ป้อมบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งได้มีการสร้างและบูรณะกันเรื่อยมาจนถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านในเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์นอกจากนี้ภายในวัดพระสมุทรเจดีย์ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น ศาลาเก๋งจีนหอเทียน, หอระฆังตึกฝรั่งกับจิตรกรรมฝาผนัง และพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เป็นต้น โดยจะมีการจัดงานนมัสการพระสมุทรเจดีย์เป็นประจำทุกปีในช่วงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 วัดพระสมุทรเจดีย์

วัดอโศการาม

วัดอโศการาม

วัดอโศการาม  วัดสวยของสมุทรปราการ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากอ่าวไทย ใกล้กับสถานตากอากาศบางปู สร้างขึ้นเมื่อราว ๆ ปี พ.ศ. 2497-2498 โดยแรกเริ่มนั้นเป็นสำนักสงฆ์ และได้รับการพัฒนาเรื่อยมา ปัจจุบันมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย สิ่งที่โดดเด่น ก็คือ พระธุตังคเจดีย์ มีลักษณะเป็นหมู่เจดีย์ 13 องค์ สัญลักษณ์แห่งธุดงควัตร 13 ข้อ เจดีย์จะตั้งลดหลั่นกันลงมา 4 ชั้น สีขาวสง่างามสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ภายในวัด เช่น ต้นศรีมหาโพธิ์, วิหารหลวงพ่อเศียร, ห้องสมุดวัดอโศการาม, พระอุโบสถ, วิหารสุทธิธรรมรังสี และอนุสรณ์สถานพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นต้น

วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน  วัดที่มีชื่อเสียงใกล้กรุงเทพฯ อีกแห่งที่ควรค่าแก่การไปไหว้พระทำบุญ มีประวัติยาวนาน สร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นอนุสรณ์ในชัยชนะของพระองค์ มีสิ่งที่สำคัญ ก็คือ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ปางมารวิชัยลืมเนตร โดยจะมีการอัญเชิญองค์จำลองของหลวงพ่อโตลงเรือ เพื่อทำพิธีโยนบัวในทุกวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า ประเพณีโยนบัว ซึ่งจะมีประชาชนหลายหมื่นคนเข้าร่วมงานทั้งนี้ ใกล้ ๆ กับบริเวณวัดก็มีตลาดน้ำโบราณบางพลีให้ได้ไปเที่ยวชมและเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง ผัก-ผลไม้สด ๆ กันด้วย

วัดทรงธรรมวรวิหาร

วัดทรงธรรมวรวิหาร

วัดทรงธรรมวรวิหาร  พระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร วัดสำคัญของชาวพระประแดง สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมกับเมืองนครเขื่อนขันธ์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบมอญ มีสิ่งที่สำคัญ เช่น พระอุโบสถ ที่เป็นเครื่องไม้ฝายกกระดาน, พระรามัญเจดีย์องค์ใหญ่ มีศิลปะมอญ, พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย ในกรอบไม้แกะสลักศิลปะมอญ, พระวิหารก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกาทำด้วยไม้สัก และพระพุทธบาทจำลอง เป็นต้น

วัดสาขลา

วัดสาขลา

วัดสาขลา  วัดโบราณในชุมชนบ้านสาขลา จากหลักฐานต่าง ๆ สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ.2375 มีสิ่งที่สำคัญ ก็คือ พระปรางค์เอน มีลักษณะเป็นพระปรางค์รูปทรงตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งเอนเอียงใจกลางวัด นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น หลวงพ่อโต, พิพิธภัณฑ์ใต้อาคารโบสถ์และวิหาร, พระพุทธรูปศิลา, พระสองพี่น้อง, พระสังกัจจายน์, ห้องพระเกจิอาจารย์ และพระสังกัจจายน์มหาลาภ เป็นต้น

วัดจากแดง

วัดจากแดง  วัดสวยน่าเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ตัววัดตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล 1 เป็นวัดที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธา และยังเป็นวัดตัวอย่างในการช่วยพัฒนาชุมชน ทั้งการมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมสอนพระ-เณร, การจัดปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานทุกวันพระสำหรับประชาชนทั่วไป และโพธิ์สิกขา กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หลวงพ่อหิน พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ขุดพบบริเวณโบสถ์หลังเก่า และพระธาตุสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ พระเจดีย์สีเหลืองทองสวยอร่ามริมแม่น้ำ

วัดตำหรุ

วัดตำหรุ  วัดสวยอีกแห่งของสมุทรปราการ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2384 มีสิ่งที่โดดเด่นคือ พระมหาเจดีย์รัตนมงคล เจดีย์สีทองที่มีเจดีย์ประธานอยู่ตรงกลาง และเจดีย์บริวารทั้ง 4 ทิศ บริเวณชั้น 2 ของเจดีย์เป็นวิหารแก้ว ที่มีความงดงาม เรืองรองไปด้วยการตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วใสสีเงิน-ขาวแวววับ ใจกลางเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต และรูปปั้นเกจิอาจารย์มากมาย

วัดมงคลโคธาวาส

วัดมงคลโคธาวาส  ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดคลองด่าน เป็นวัดที่หลวงพ่อปาน เกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยจำพรรษาอยู่ และท่านได้พัฒนาวัดให้มีสิ่งต่าง ๆ มากมาย กลายเป็นวัดสำคัญของชาวบางบ่อ ชาวบ้านมักเดินทางไปไหว้รูปหล่อของหลวงพ่อปาน เพื่อขอพรและทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคล

วัดกลางวรวิหาร

วัดกลางวรวิหาร  พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ช่วงสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แต่เดิมมีชื่อว่า วัดตะโกทอง ด้วยมีการขุดค้นพบแหวนทองใต้ต้นตะโก ต่อมาเรียกกันว่าวัดกลาง เพราะตั้งอยู่ระหว่างกลางระหว่างวัดนอกกับวัดใน สิ่งที่น่าสนใจก็คือ พระอุโบสถหลังเก่า ด้านในเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานปางมารวิชัย นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อของอดีตเจ้าอาวาส, พระมณฑปพระพุทธบาทจำลอง, หอประชุมสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ และพระพุทธมงคลนวฤทธิ์ ปางประทานพรประทับยืน เป็นต้น  วัดใน สมุทรปราการ