วัดในประเทศไทย

9 วัดใน ลําปาง ไหว้พระทำบุญ สัมผัสเสน่ห์ศิลปะล้านนา

วัดใน ลําปาง

หัวข้อแนะนำ

วัดใน ลําปาง  ใครที่เคยไป เที่ยวลำปาง แล้ว ก็คงได้สัมผัสถึงความงดงามของวัฒนธรรมที่สืบต่อมาอย่างยาวนาน ซึ่งวันนี้เราขอชวนทุกคนไปไหว้พระทำบุญกันที่ 9 วัดสวย ลำปาง ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอารยธรรมล้านนา และศิลปะแบบพม่าตามวัดต่างๆ หากได้ลองไปสักครั้ง จะต้องชื่นชมในเสน่ห์ของจังหวัดแห่งนี้ไม่มากก็น้อย

วัดใน ลําปาง  วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดใน ลําปาง  วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปางที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีฉลู ที่ผู้คนมักจะเดินทางมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบพุกามล้านนา และมีการปิดทองจังโกคล้ายแบบพุกาม ทำให้มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ส่วนภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะแบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียวที่อยู่คู่เมืองลำปางมาอย่างยาวนาน วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดไหล่หินหลวง

วัดไหล่หินหลวง

วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดเสลารัตนปัพพะตาราม หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานจากการค้นพบคัมภีร์ใบลานที่เก่าแก่ที่สุดในวัด ว่าวัดแห่งนี้อาจสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2014 และมีการบูรณะปฏิสงขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2226 ส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดไหล่หินหลวงนั้น เป็นการจำลองจาก ภูมิจักรวาล โดยมี วิหารโถง ศิลปะแบบล้านนา สร้างขึ้นโดยช่างเชียงตุง เปรียบเสมือน ชมพูทวีป ด้านหลังวิหารจะเป็นที่ประดิษฐาน องค์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปรียบเสมือน เขาพระสุเมรุ ส่วน ลานทราย เปรียบเสมือน มหานทีสีทันดร นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์โบราณ และโบราณวัตถุต่างๆ อีกด้วย

วัดพระธาตุจอมปิง

วัดพระธาตุจอมปิง

วัดพระธาตุจอมปิง ตามตำนานกล่าวไว้ว่า วัดพระธาตุจอมปิง นั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าติโลกราช แห่งราชอาณาจักรล้านนา โดยมีไฮไลท์เป็น ภาพเงาสะท้อนกลับหัวของพระธาตุที่ปรากฏขึ้นผ่านรูเล็กภายในอุโบสถ ซึ่งสามารถเห็นได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะ นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่ขุดพบบริเวณวัด เช่น เศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับทำจากสำริด ใบหอก เป็นต้น

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง  ชมความงดงามของเจดีย์ที่ผสานศิลปะแบบล้านนาและพม่าเข้าด้วยกันที่ วัดเจดีย์ซาวหลัง หรือ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง วัดสวยที่มีเจดีย์ตั้งอยู่ภายในวัดถึง 20 องค์ โดยมีองค์เจดีย์องค์ใหญ่สุดอยู่ตรงกลาง จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ “วัดเจดีย์ซาวหลัง” ซึ่ง “ซาว” ในภาษาเหนือแปลว่า “ยี่สิบ” นั่นเองค่ะ ส่วนบริเวณด้านหน้าขององค์เจดีย์แต่ละหลังนั้นจะมีซุ้ม ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ด้านในองค์เจดีย์มีพระเกศาธาตุบรรจุอยู่

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ที่นี่เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1971 ก่อนจะมีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนี้ ภายในวัดยังมี พระบรมธาตุดอนเต้า เจดีย์สถาปัตยกรรมล้านนาองค์ใหญ่สีทองฐานสีขาวที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงยังมี พระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนที่ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระเจ้าทองทิพย์ อายุกว่า 1,000 ปี ที่สร้างโดยพระนางจามเทวี และสถานที่อื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ

วัดศรีรองเมือง

วัดศรีรองเมือง

วัดศรีรองเมือง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2446 โดยช่างฝีมือจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา โดยใช้เวลาในการสร้างประมาณ 7 ปี โดดเด่นด้วยพระวิหารไม้สักทอง ที่มีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นๆ และมีลายฉลุบนสังกะสี ซึ่งถอดรูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากเมืองมัณฑเลย์ค่ะ ภายในวิหารมีเสาที่ตกแต่งด้วยกระจกสีลวดลายเครือดอกไม้ และพันธุ์พฤกษาอย่างวิจิตรงดงาม

วัดศรีชุม

วัดศรีชุม

วัดศรีชุม วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่มีพระวิหารที่สวยงาม โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสมผสานกับศิลปะล้านนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 โดยคหบดีชาวพม่าชื่อ อูโย ที่ติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทำงานป่าไม้ในไทย พระวิหารของวัดศรีชุมนั้นมีลักษณะเป็นครึ่งตึกครึ่งเรือนไม้ หลังคาเป็นเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักด้วยลวดลายสวยงาม ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่า มีภาพจิตกรรมฝาหนังที่บอกเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติ และภาพจำลองแผนผังของวัด ส่วนด้านนอกก็มีองค์เจดีย์สีทองบนฐานสีขาวซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก

วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี แต่ได้รับการบูรณะใหม่ในภายหลัง โดยยังคงสภาพศิลปะโบราณเอาไว้ค่ะ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุเสด็จ มีลักษณะองค์เจดีย์ศิลปะล้านนา ด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ยังมี วิหารกลาง ที่ประดิษฐาน หลวงพ่อห้ามญาติ พระพุทธรูปสำริดปางลีลาองค์ใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงาม และ วิหารจามเทวี ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน และ วิหารพระพุทธ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าดำองค์อ้วน พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดพระธาตุเสด็จเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ที่แฝงไปด้วยร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะ

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน  เที่ยวในเมืองมาเยอะแล้ว เราขอพาไปขึ้นเขา ชมวิวสวยๆ ที่ วัดพระธาตุดอยพระฌานกันบ้างค่ะ ที่นี่ไม่เพียงมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเท่านั้น แต่ยังมีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรอ่อนช้อย สอดคล้องไปกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุเก่าแก่สีขาว ยอดฉัตรสีทองอายุกว่า 100 ปี รวมถึงยังมี พระใหญ่ไดบุตซึ องค์ขนาดใหญ่ หน้าตัก 14 เมตร เนื้อทองแดงนี้ ประดิษฐานบนยอดดอยของวัด ทำให้เห็นถึงการผสมผสานศิลปะแบบไทยและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัว  วัดใน ลําปาง