วัดในประเทศไทย

วัดในเชียงใหม่ เดินเที่ยววันเดียว ครบ

วัดในเชียงใหม่

หัวข้อแนะนำ

วัดในเชียงใหม่  เชียงใหม่ถือว่าจังหวัดท่องเที่ยวของภาคเหนือในหลายจุดแวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายและอาจเกิดขึ้นที่ไฮซีซั่นเชียงใหม่นอกจากจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเครื่องเทศทางทาง เพื่อให้ทราบแล้วนำเสนอต่อที่มีวัดวาอารามและทรงคุณค่าอยู่อีกมากมายวันนี้จะพาสายบุญไปเที่ยววัดดังขึ้นชื่อในเชียงใหม่มาก่อนอย่าพลาดโอกาสที่จะสักการะแอดกันนะคะ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพพ

วัดในเชียงใหม่  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในเชียงใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อต้นพุทธระบบ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพเริ่มตั้งแต่ทางขึ้นพระธาตุ องค์ประกอบบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนและเมื่อเดินทั้งหมดภายในวัดจะพบเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้นซึ่งจะก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนาจริงๆ เมืองเชียงใหม่ได้อีกหนึ่งการรักษาด้วยความช่วยเหลือของที่วัดพระธาตุดอยสุเทพที่มีการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันวิสาขบูชา การแจ้งเตือนจะเคลื่อนไหวแห่น้ำสำหรับ สรงพระธาตุมีพระสงฆ์สามเณร และพุทธอุทิศิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมเคลื่อนไหวกันอย่างเนืองแน่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก

วัดสวนดอก  เป็นวัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเชียงใหม่โดยพญากือนาในสมัยราชวงศ์เม็งรายเพื่อเป็นจำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจำนวนมากในล้านนาวัดฐานนี้เดิมเป็นพระราชกฤษฎีกา อุทยานของกษัตริย์ล้านนาไทยชุดแรกเริ่มมีผู้นำภายในวัดที่สำคัญคือเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ศูนย์กลางกู่บรรจุอัฐิเจ้าสภา ณ เชียงใหม่ และวิหารโถงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประดิษษพระเจ้าฐานเก้าตควบคุมซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้นเป็นพระพุทธ รูปสำริดขนาดใหญ่ศิลปะล้านนาควบคุมศิลปะสุโขทัยที่ตั้งของวัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และยังคงอยู่ถนนสายสำคัญถนนสุเทพคืนนี้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดเจดีย์เจ็ดยอดหรือวัดโพธารามพระราชทานว่าสร้างศูนย์กลางพุทธศาสนิกชน 8-12 ด้วยฝีมือช่างแกะสลักและทัศนียภาพตกแต่งเพิ่มเติมในรัชสมัยของเทพเจ้าติโลกราชสร้างด้วยศิลาแลงประดับด้วยปูนปั้นในตำนานและอีกครั้ง ทำสังคายนาพระไตรปิฏกมาครั้งหนึ่งด้วยวัดเจ็ดยอดหรือวัดเจดีย์เจ็ดยอดเป็นชื่อวัดที่คนทั่วไปในคู่มือกำหนดเรียกขึ้นตามลักษณะเครื่องยอดหลังคาพระวิหารโบราณกรีกแต่เดิมในวัดนี้ซึ่งก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์ปริมาณเจ็ดยอดด้วยกัน แต่ โบราณสถานวัดนี้มีมาแต่เดิมเมื่อคราวแรกสร้างวัดนี้เป็นที่ตั้งของวัดมหาโพธารามวัดเจ็ดยอดเป็นวัดประจำปีคนเกิดปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก ๆ ซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนาพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็งก็คือ “โพธิ์พระเจ้าวิหารมหาโพธิเจดีย์” รัฐพิหารภาษาอินเดีย แต่เนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิ์อยู่อยู่ ไกลจากอนุโลมกลายเป็นพระเจดีย์ที่เหลื่อมกันซึ่งก็คือ “พระเจดีย์เจ็ดยอด” หรือ “มหาเจดีย์พุทธคยา”

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล แต่เดิมเป็นวัดมอญมีชื่อว่า วัดมะเล่อ หรือ มะเลิ่ง ซึ่งมีความหมายว่า รุ่งแจ้ง หรือ รุ่งอรุณ ในภายหลังได้มีการเรียกชื่อกันใหม่ว่า วัดอุปาเพ็ง หรือ วัดอุปาพอก จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดนี้เป็นวัดชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง บนถนนเจริญประเทศภายในวัดมีพระพุทธชัยมงคล ปางมารวิชัยก่ออิฐหรือลงรักปิดทอง เป็นพระประธานภายในวิหาร จำลองแบบมาจากฝาผนังด้านหลังพระประธาน

วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดสำคัญมากอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัย ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทองซึ่งพบเพียงที่นี่แห่งเดียว นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถที่ตกแต่งแบบศิลปะล้านนา หอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนาตามความเชื่อพระธาตุเจดีย์นั้น วัดพระสิงห์ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุด ทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด สำหรับดอยสะเก็ดสามารถบันทึกลงในวัดประจำอำเภอดอยสะเก็ดเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีเรื่องราวกล่าวถึงขานมากมายโยงใยเป็นตำนานที่ผูกกับประวัติความเป็นมายาวนาน มีเรื่องราวกล่าวถึงขานมากมายโยงใยเป็นตำนานที่ผูกกับประวัติการทำงานเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด แหล่งที่อยู่อาศัยด้านล่างวัดเพียวตลาดเป็นที่ตั้งของเชียงใหม่ 16 สามารถใช้ไดรฟ์ได้เส้นทางหมายเลข 118 (เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด)

วัดบ้านเด่น

วัดบ้านเด่น

วัดบ้านเด่น สะหรีศรีเมืองแกน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ วัดบ้านเด่น ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมวัดนี้ มีชื่อว่า วัดหรีบุญเรือง โดยภายในวัดจะมีสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ที่โดดเด่นมากมาย และมีต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี ที่มีความหมายเป็นมงคลอยู่อีกด้วย ต่อมาเลยได้นำชื่อต้นไม้นี้มาตั้งเป็นชื่อวัด บวกกับวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งเมื่อก่อนนั้นจะเรียกกันว่า เมืองแกน ก็เลยเกิดเป็นชื่อ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือวัดโชติการามเป็นพระสวดมนต์ในหลวงของเชียงใหม่เป็นหลักมากกว่า 600 ปีจากใจกลางเมืองเชียงใหม่เป็นวัดที่มีเจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่หน้าประตูทางเข้าวิหารมีบันไดนาคตัดสินมากขึ้นและในวัด เจียหลวงนี้ยังมีเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง  วัดในเชียงใหม่