วัดในประเทศไทย

วัดในเชียงราย วัดดัง เสริมความมงคล ส่งดวงดี

วัดในเชียงราย

หัวข้อแนะนำ

วัดในเชียงราย  จังหวัดเชียงราย เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของภาคเหนือ เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา จุดชมวิวทะเลหมอก หมู่บ้านวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วันนี้ก็อยากจะมาแนะนำอีกหนึ่งตัวเลือกการท่องเที่ยวเชียงราย กับเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ เชียงราย มีวัดอะไรที่น่าไปเช็กอินบ้าง ตามมาเลย

วัดในเชียงราย วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง

วัดในเชียงราย  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย แต่เดิมมีชื่อว่า วัดเงี้ยว หรือวัดช้างมูบ (ช้างมอบ) เป็นวัดเก่าแก่ของชาวไทใหญ่มายาวนานมากกว่าร้อยปี ภายในวัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาผสมผสานศิลปะเมียนมา มีสิ่งที่สำคัญ เช่น องค์พระประธาน พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน, วิหารแบบศิลปะไทใหญ่ผสมล้านนา, บ่อน้ำช้างมูบ บ่อน้ำโบราณ และเจดีย์ศิลปะล้านนา ประดับด้วยฉัตรศิลปะเมียนมา วัดมิ่งเมือง

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้วเชียงราย

วัดพระแก้ว  วัดสำคัญอีกแห่งของเมืองเชียงราย มีฐานะเป็นพระอารามหลวง ตามตำนานเล่าว่าเป็นวัดที่ได้มีการค้นพบพระแก้วมรกต (พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร) มีการอัญเชิญไปประดิษฐานยังเมืองต่าง ๆ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ แต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกวัดแห่งนี้ว่า “วัดพระแก้ว” เรื่อยมาภายในวัดพระแก้วมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งสถาปัตยกรรมและโบราณวัตถุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถ ศิลปะเชียงแสน, พระเจ้าล้านทอง พระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะสวยงาม, พระเจดีย์ สีทองอร่าม กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ, พระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล หรือพระหยกเชียงราย, หอพระหยก อาคารศิลปะล้านนา และโฮงหลวงแสงแก้ว อาคารศิลปะล้านนาประยุกต์ เป็นต้น

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์เชียงราย

วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดเก่าแก่กลางเมืองเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ามหาพรหม พระอนุชาของพญากือนา ราวปี พ.ศ. 1928 วัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ ยาวนานกว่า 20 ปี (ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ) แต่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกว่า “วัดพระสิงห์” มาจนถึงปัจจุบันภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระประธานในพระอุโบสถ ศิลปะล้านนา, พระอุโบสถ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย-เชียงแสน, บานประตูหลวง ทำจากไม้แกะสลักจิตรกรรมสวยงาม, พระเจดีย์ ศิลปะล้านนา, พระพุทธบาทจำลอง, ซุ้มประตูโขง, หอระฆัง, ต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา และต้นสาละลังกา เป็นต้น

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่นเชียงราย

วัดร่องขุ่น  วัดสวยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง สร้างและออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง อาคารทั้งหมดภายในวัดเป็นสีขาวสว่างตา ประดับด้วยกระจกสีเงิน และยังมีช่อฟ้าใบระกาที่สวยงามวิจิตรตระการตา ตามสไตล์งานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัย และภายในอุโบสถของวัดร่องขุ่นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อยอยู่ด้วย

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1975 แต่เดิมมีชื่อว่า วัดจั๋นตะโลก หรือวัดจันทน์โลก แต่เมื่อมีการรังวัดจาก 4 มุมเมือง ก็พบว่าสถานที่ตั้งของวัดอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายพอดี จึงเรียกกันว่า วัดกลางเวียง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภายในวัดงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาประยุกต์ และยังเป็นที่ตั้งของสะดือเวียงเชียงราย ซึ่งอยู่ในมณฑปงดงาม

วัดขัวแคร่

วัดขัวแคร่

วัดขัวแคร่  วัดสวยประจำหมู่บ้านขัวแคร่ ห่างจากบริเวณตัวเมืองเชียงรายเพียง 7 กิโลเมตรเท่านั้น มีความน่าสนใจด้วยพระวิหารและอาคารต่าง ๆ ที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาสวยงาม โดยเฉพาะพระมหาวิหารหลวงพญาเจ้ามังรายมหาราช ที่มีการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีตวิจิตรบรรจง ด้านในเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระศรีสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธรูปขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์น่าศรัทธา

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้นเชียงราย

วัดร่องเสือเต้น  วัดสวยอันดับต้น ๆ ของเชียงราย ในสมัยก่อนบริเวณที่ตั้งของวัดและหมู่บ้านจะมีเสือกระโดดข้ามร่องน้ำไป-มา จึงเรียกบริเวณนี้ว่าวัดร่องเสือเต้น และบ้านร่องเสือเต้น ปัจจุบันภายในวัดโดดเด่นด้วยวิหารสีฟ้าที่มีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบพุทธศิลป์ที่สวยงามวิจิตรตระการตา ออกแบบโดยคุณพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก (ลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ พระพุทธรูปสีขาวมุก และยังมีจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น พระพุทธรูปปางห้ามญาติสีขาวขนาดใหญ่หลังวิหาร, พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์ พระเจดีย์สูง 20 เมตร และพญานาคหน้าวิหาร เป็นต้น

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง วัดที่มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมที่สวยงามโดดเด่น ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ ในบ้านห้วยปลากั้ง ไฮไลต์คือ พบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมที่มีศิลปะแบบจีนผสมล้านนนา มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก ๆ ตาม 12 ราศี ด้านในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทน์หอมองค์ใหญ่ พระพุทธรูป และพระอรหันต์ต่าง ๆ และเป็นองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ สูง 69 เมตร สีขาวสวยสะดุดตา

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ  วัดสวยแห่งแม่สรวย ตั้งอยู่บนดอยม่อนแสงแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยพระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต และศิษยานุศิษย์ งดงามไปด้วยพุทธศิลป์และงานสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ ทั้งวิหารและอาคารต่าง ๆ มีรูปปั้น รูปหล่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ที่โดดเด่นก็คือ รูปหล่อโลหะทองคำของครูบาศรีวิชัยขนาดใหญ่ สีทองอร่าม

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง  วัดสำคัญบนยอดดอยตุง เป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุง พระธาตุสีทองอร่าม 2 องค์คู่กัน มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็ก เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจำปีกุนตามคติล้านนา ภายในวัดยังมีพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม เป็นที่ศรัทธาของคนไทย ชาวเมียนมา และชาวลาว ในช่วงเทศกาลประจำปี จึงมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก  วัดในเชียงราย