วัดในประเทศไทย

9 วัดในอุตรดิตถ์ ทำบุญขอพร เสริมแรงใจให้กับชีวิต

วัดในอุตรดิตถ์

หัวข้อแนะนำ

วัดในอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว น่าสนใจให้แวะเช็กอินอยู่ตลอดทาง นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราอยากแนะนำนั่นคือ กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด อุตรดิตถ์ เห็นทีว่าสายบุญน่าจะถูกใจ หรือใครที่อยากเพิ่มแรงใจให้กับชีวิตก็ลองสะกิดชวนคนข้าง ๆ จัดทริปไหว้พระกัน

วัดในอุตรดิตถ์  วัดท่าถนน

วัดท่าถนน

วัดในอุตรดิตถ์  เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดวังเตาหม้อ” แต่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “วัดหลวงพ่อเพ็ชร” อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ ตลอดจนเยี่ยมชม “วิหารหลวงพ่อเพ็ชร” โดดเด่นด้วยตัวเรือนที่มีลักษณะรูปทรงแบบหลังคาศาลาจีน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อเพ็ชร พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสนนั่งขัดสมาธิเพชร ศูนย์รวมใจและศรัทธาของคนในพื้นที่และใกล้เคียง ตลอดจนการเข้าชมพระอุโบสถซึ่งงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย วัดท่าถนน

วัดคุ้งตะเภา

วัดคุ้งตะเภา  วัดโบราณในเขตการปกครองของคณะสงฆ์มหานิกาย และเป็น 1 ใน 9 วัดศักดิ์สิทธิ์สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อสุโขทัยสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปลักษณะปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นแบบที่พบได้น้อยมากและหายากที่สุด และยังมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ภายนอกพระมหาเจดีย์ปิด โดยได้รับประทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระสังฆนายกจากทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันสถิตภายในผอบแก้วภายในพระรัตนเจดีย์แก้ว รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ภายในพบกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นคนคุ้งตะเภาในอดีต บางชิ้นเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ น่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่ง

วัดกลางธรรมสาคร

วัดกลางธรรมสาคร  วัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีพระอุโบสถเก่าแก่ ซึ่งมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง มีพุทธลักษณะงดงาม เป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมศิลปะแบบลาวหลวงพระบาง และภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ 3 ด้าน เขียนบอกเล่าเรื่องราวของพระเวชสันดรชาดกและเทพชุมนุม รวมทั้งที่ซุ้มหน้า-ต่างประตู มีความวิจิตรงดงามอย่างยิ่ง หน้าบันเป็นไม้จำหลักรูปครุฑจับนาค มีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางลายเครือเถาก้านขด ปัจจุบันวัดกลางยังเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมในเขตเมืองอุตรดิตถ์ โดยการจัดบวชชี-พราหมณ์ และฝึกกรรมฐานหลายครั้งต่อปีอีกด้วย

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ  เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ช่วงประมาณ พ.ศ. 1700 นอกจากจะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้ว ยังเป็นโบราณสถานศูนย์กลางเมืองฝางสวางคบุรีแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่อีกด้วย ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญคือ “พระธาตุเจดีย์” ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพบูชาสำคัญคู่กับรอยพระพุทธบาทสระบุรีอีกด้วย นอกจากนี้ยังมี “อุโบสถมหาอุด” ที่คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาอย่างเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระฝาง ก่อนจะได้อัญเชิญไปประดิษฐานบนบุษบกหน้าพระวิหารสมเด็จ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 5

วัดหมอนไม้

วัดหมอนไม้  ปัจจุบันเป็นวัดที่จำพรรษาของเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในประดิษฐานหลวงพ่อสัมฤทธิ์ 1 ใน 9 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพสักการะของคนในจังหวัดเป็นอย่างมาก ตลอดจนชมความสวยงามของพระอุโบสถ ว่ากันว่าเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอีกด้วย ลองใครไปเที่ยวแล้วแวะไหว้พระ อย่าลืมทัศนางานศิลป์ทรงคุณค่าที่น่ายลเป็นอย่างยิ่ง

วัดดอนสัก

วัดดอนสัก

วัดดอนสัก มีที่มาจากการสร้างวิหารด้วยไม้สักเพียงต้นเดียวที่ขึ้นอยู่บนเนินสูงตามธรรมชาติ ลักษณะอันโดดเด่นคือ เป็นวิหารที่มีบายประตูไม้สักที่สวยงามติด 1 ใน 3 คู่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ บานประตูวิหารวัดพระฝาง, บานประตูพระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ และบานประตูวิหารวัดดอนสัก โดยประตูวัดดอนสักนี้เป็น 1 ใน 2 คู่บานประตูสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ บานประตูวิหารวัดดอนสักสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีลวดลายสวยงาม ติดตั้งเป็นบานประตูสำหรับวิหารวัดดอนสัก สถาปัตยกรรมเชียงแสนปนสุโขทัย ใครแวะมาเป็นต้องมาชม

วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง)

วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง)

วัดพระบรมธาตุ (ทุ่งยั้ง)  เป็นวัดที่มีความสำคัญประจำเมืองทุ่งยั้ง เดิมมีชื่อว่า “วัดมหาธาตุ” มีพระประธาน “หลวงพ่อประธานเฒ่า” พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน อันเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่ ทั้งยังมีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่เรื่องพระสังข์ทอง ด้านหลังวิหารมีพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีโบราณสำคัญอื่น ๆ อย่าง “เจดีย์ประธาน” เจดีย์ทรงระฆัง ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนอยู่ภายในซุ้มจระนำ และ “พระพุทธรูปปางปรินิพพาน” พร้อมด้วยเหล่าสาวกที่มาชุมนุมกันในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ซึ่งพบได้จากในวัดแห่งนี้

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

ตั้งอยู่บนเนินเขาเต่า บ้านพระแท่น ทั้งยังเป็นวัดเก่าแก่ประจำจังหวัด ประดิษฐานว่า “พระแท่นศิลาอาสน์” ปูชนียวัตถุสำคัญ มีลักษณะเป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีความเชื่อกันว่าถ้าได้มาสักการบูชาจะได้รับอานิสงส์สูงสุด จึงทำให้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความศรัทธาอยากจะมานมัสการให้ได้สักครั้งในชีวิต นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ไม่แพ้กันอย่าง “พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” ภายในจัดแสดงเครื่องมือจับสัตว์น้ำโบราณ เรือพายโบราณ วิถีชีวิตชาววังและชาวบ้าน ตลอดจนเครื่องมือและข้าวของเครื่องใช้ของคนในสมัยก่อน ให้ได้ดูได้ชมกันเพลิน ๆ

วัดโพธิ์เตี้ย

วัดโพธิ์เตี้ย  หนึ่งในวัดเก่าแก่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นวัดของชาวลาวหลวงพระบางที่อพยพมาอยู่ในอาณาจักรไทยช่วงปลายสมัยกรุงธนบุรี วัดแห่งนี้มีพระอุโบสถและพระธาตุสร้างด้วยปูนขาวที่ใช้เคี้ยวหมาก ส่วนภายในพระอุโบสถ ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 3 องค์ ซึ่งสร้างมาจากปูนขาวที่ใช้เคี้ยวหมากเช่นกัน ภายหลังได้มีการอัญเชิญพระธาตุสาวกของพระพุทธเจ้าจากประเทศเมียนมามาประดิษฐาน ให้ชาวบ้านได้สักการะกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  วัดในอุตรดิตถ์