วัดในประเทศไทย

วัดในมหาสารคาม พิกัดงามแดนอีสาน

วัดในมหาสารคาม

หัวข้อแนะนำ

วัดในมหาสารคาม  มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน หลายคนอาจจะเผลอคิดไปว่า ที่นี่ไม่มีอะไรให้ไปเที่ยว บอกเลยว่า คุณกำลังคิดผิดค่ะ! ตามเรามาเช็คอินกับที่เที่ยวมหาสารคาม เที่ยวอีสาน ม่วนซื่นกันไป มีที่ให้ไปไหว้พระ ทำบุญ เที่ยวชมวัดสวยๆ หรือ โบราณสถาน รวมถึงยังมีที่เที่ยวธรรมชาติอีกด้วยค่ะ

1. พระบรมธาตุนาดูน วัดในมหาสารคาม

วัดในมหาสารคาม  มาถึงมหาสารคาม แดนอีสานทั้งที ต้องไม่พลาดแวะมาไหว้ พระบรมธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห่งอีสาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดมหาสารคาม กันสักครั้งค่ะ อีกทั้งบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของ นครจำปาศรี มาก่อน จึงมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ มากมาย ซึ่งนำไปจัดแสดงไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นพระบรมธาตุนาดูน เป็นปูชนียสถานที่สร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของภาคอีสาน และเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้าน จำลองแบบจากสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยฐานเป็นแบบศิลปะแบบทวาราวดี ตกแต่งด้วยลวดลายลวดบัวสวยงาม รอบๆ องค์พระบรมธาตุนาดูน ยังเต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ ร่มรื่นของ สถาบันวิจัยรุกขเวช อีกด้วยถือได้ว่าเป็นพุทธมณฑลแห่งอีสาน ที่นี่ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากเคยพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญในอดีตซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของนครจัมปาศรีมาก่อนพระธาตุนาดูนสร้างขึ้นโดยจำลองมาจากสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวฐานประยุกต์ศิลปะทวารวดี สามารถมองเห็นความสวยงามได้แต่ไกล ผนังภายนอกพระธาตุบางแห่งฉาบปูนเรียบสีขาว มีลวดลายลวดบัว เสาบัวต่างๆ จำลองแบบพระเครื่องพิมพ์ที่ขุดพบมาประดิษฐานบนผนังพระธาตุจำนวน 32 รูป และมีมารแบกปั้นเป็นแบบนูนสูงประดับที่ฐานจำนวน 40 ตัว ตัวองค์พระธาตุจะแบ่งออกเป็น 16 ชั้นบริเวณรอบๆ องค์พระธาตุถูกพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตกแต่งเป็นสวนสีเขียว มีการปลูกต้นไม้ในพุทธประวัติ มีสวนสมุนไพร แหล่งน้ำ และศาลาพักผ่อน จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธมณฑลอีสานนั่นเอง  พระบรมธาตุนาดูน

2. วัดป่าวังน้ำเย็น หรือ วัดพุทธวนาราม

วัดป่าวังน้ำเย็น หรือ วัดพุทธวนาราม

วัดป่าวังน้ำเย็น หรือ วัดพุทธวนาราม วัดดัง มหาสารคาม ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมหาสารคาม สร้างขึ้นโดย พระอาจารย์ สุริยันต์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ศิษย์ของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนนั่นเองค่ะสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นของวัดป่าวังน้ำเย็น คือ เจดีย์ศรีมหาสารคาม เจดีย์องค์ใหญ่สีทองงดงาม อีกทั้งภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปทรงเครื่อง ที่สร้างจากทองคำบริสุทธิ์ 3 องค์ รวมถึงมี ศาลาการเปรียญไม้ ขนาดใหญ่ที่สุดในไทยอีกด้วยสร้างขึ้นโดย พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ผู้เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานความโดดเด่นของวัดป่าวังน้ำเย็นคือ เจดีย์ศรีมหาสารคาม องค์ใหญ่สีทองงดงาม มองเห็นสวยเด่นแต่ไกล ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปทองคำ 5 องค์ พระเนื้อผง 84,000 องค์ และพระกรุพระธาตุนาดูน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาสารคามรวมถึงศาลาการเปรียญไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งใช้เสาไม้ถึง 112 ต้น ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สร้างจากทองคำบริสุทธิ์ 3 องค์ น้ำหนักกว่า 12 กิโลกรัม ซึ่งวัดจะนำออกแห่รอบเมืองในงานทอดกฐินเป็นประจำทุกปีและยังมี พระอุโบสถไม้ตะเคียนทองหลังใหญ่ ที่สร้างขึ้นด้วยไม้ตะเคียนทอง ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกแกะสลักจากไม้สักทองทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก 69 นิ้ว ส่วนด้านหน้าพระอุโบสถมีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่

3. วัดหนองหูลิง

วัดหนองหูลิง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2476 ค่ะ เป็นวัดที่มีความสวยงาม และโดดเด่นคือ อุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราช ออกแบบโดยท่านเจ้าอาวาส พระครูบวรธรรมปคุณ ซึ่งมีรูปทรงแตกต่างไปจากอุโบสถของวัดอื่นๆ ในมหาสารคาม คือ เป็นอุโบสถรูปเรือ หมายถึง เรือบุญวัดหนองหูลิง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2476 ค่ะ เป็นวัดที่มีความสวยงาม และโดดเด่นคือ อุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราช ออกแบบโดยท่านเจ้าอาวาส พระครูบวรธรรมปคุณ ซึ่งมีรูปทรงแตกต่างไปจากอุโบสถของวัดอื่นๆ ในมหาสารคาม คือ เป็นอุโบสถรูปเรือ หมายถึง เรือบุญวัดที่โดดเด่นด้วยโบสถ์รูปทรงเรืออนันตนาคราชสีทองอร่าม ซึ่งรูปเรือนี้ก็หมายถึง เรือบุญ มีการก่อสร้างและตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง เป็นอาคารที่ริเริ่มก่อสร้างโดยพระครูบวรธรรมปคุณ และชาวบ้านมาร่วมมือกันสร้างขึ้น ในปีพ.ศ.2549แต่ละจุดของโบสถ์แห่งนี้ได้แฝงคติธรรมและปริศนาธรรมเอาไว้มากมาย เช่น ทางขึ้นลงโบสถ์มี 4 ทิศ หมายถึง อริยสัจ 4 ทางเข้าพระอุโบสถเป็นประตูลักษณะเตี้ยๆ ทำให้เราต้องย่อตัวเดินเข้าไปเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อองค์พระประธาน ส่วนองค์พระนั้นเป็นปางปฐมเทศนาเสมือนให้ผู้เข้ามารับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์ด้วยตนเอง เป็นต้น

4. พระพุทธมิ่งเมือง วัดสุวรรณาวาส

4. พระพุทธมิ่งเมือง วัดสุวรรณาวาส

มาสักการะ พระพุทธมิ่งเมือง หรือ พระพุทธรูปสุวรรณมาลี วัดสุวรรณาวาส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมหาสารคามนับถือ บูชา หลวงพ่อพระยืน เป็นปูชนียวัตถุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนั่นเองค่ะ พระพุทธรูปนี้ทำจากหินทรายแดง ในสมัยทวาราวดี ที่เก่าแก่ก่อนสมัยสุโขทัย และชาวมหาสารคามเชื่อว่า พระพุทธรูปองค์นี้ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

5. พระพุทธรูปยืนมงคล วัดพุทธมงคล

พระพุทธรูปยืนมงคล เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีสร้างขึ้นด้วยหินทรายแดง ประดิษฐานใน วัดพุทธมงคล โดย พระพุทธรูปทั้งสององค์ คือ พระพุทธมิ่งเมือง วัดสุวรรณาวาส และ พระพุทธรูปยืนมงคล วัดพุทธมงคล นี้สร้างขึ้นในเวลาเดียวกันคือ เมื่ออำเภอกันทรวิชัยฝนแล้ง และตั้งอยู่ห่างกันราวๆ 1 กิโลเมตรโดยตามตำนานนั้น ผู้ชายสร้างพระพุทธรูปมิ่งเมือง ผู้หญิงสร้างพระพุทธรูปยืนมงคล เสร็จพร้อมกัน แล้วทำการฉลองอย่างมโหฬาร ปรากฏว่าตั้งแต่ได้สร้างพระพุทธรูปทั้งสองค์แล้วฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นั่นเอง

6. พระธาตุอินทร์แปลง

พระธาตุอินทร์แปลง แห่งนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจาก พระธาตุพนม นั่นเองค่ะ ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากจริงๆ ส่วนของยอดนั้นจะจำลองมาจากพระธาตุนาดูน โดย หลวงพ่อสมาน โอภาโส อดีตเจ้าอาวาสนั้น ได้ร่วมมือกับชาวบ้านสร้างพระธาตุนี้ขึ้นมาด้วยความศรัทธาค่ะ และตัวของพระธาตุเองก็ออกแบบให้เป็น วิหารคตแบบขอม มีลวดลายปูนปั้นแบบบาหลี รวมถึงมี บ่อน้ำทั้ง 4 ทิศอยู่รอบ บอกเลยว่างดงามและหาชมได้ยากจริงๆ ค่า

7. วัดป่าวังเลิง

วัดป่าวังเลิง เป็นวัดป่านิกายธรรมยุติ สร้างโดยหลวงปู่ พระมหาบุญมี สิริธโร โดยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 (ธรรมยุต) ของ จังหวัดมหาสารคาม นั่นเองค่ะ ซึ่งไฮไลท์ของวัดก็คือ เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มหาบุญมี ซึ่งจะจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารต่างๆ และมีประวัติความเป็นมาของหลวงปู่อยู่ภายในทั้ง ชีวประวัติของหลวงปู่ ภาษิตคำสอน หนังสือธรรมะ เครื่องใช้ประจำวัน เป็นต้นค่ะ วัดในมหาสารคาม