วัดในประเทศไทย

วัดในบุรีรัมย์ ทำบุญสร้างกุศล ณ แดนอีสาน

วัดในบุรีรัมย์

หัวข้อแนะนำ

วัดในบุรีรัมย์   นอกจากปราสาทหินเขาพนมรุ้งแล้ว จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีวัดวาอารามเก่าแก่หลายแห่งที่มีความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์อีกด้วย วันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนไป ไหว้พระ 9 วัด บุรีรัมย์ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และชมสถาปัตยกรรมและศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่กันค่ะ

1. วัดเขาพระอังคาร วัดในบุรีรัมย์

1. วัดเขาพระอังคาร

วัดในบุรีรัมย์  วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่ตรงบริเวณปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ห่างจาก ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ไปประมาณ 20 กิโลเมตร สันนิษฐานได้ว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยเดียวกับที่สร้างปราสาทหินเขาพนมรุ้ง เนื่องจากมีการพบเสมาหินแกะสลักเป็นภาพบุคคล สถูป ดอกบัว และธรรมจักรในศิลปะแบบขอมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทั้งพระพุทธรูป 109 องค์ ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว และเทวรูปเจ้าเมืองขอมก็ต่างสะท้อนถึงศิลปะขอมโบราณในยุคที่ขอมเรืองอำนาจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  วัดเขาพระอังคาร

2. วัดป่าเขาน้อย

2. วัดป่าเขาน้อย

วัดป่าเขาน้อย  เป็นวัดป่ากรรมฐานสาย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ตั้งอยู่ในตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ติดกับเขตของ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง โดดเด่นด้วย พระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ ที่แม้จะเป็นการสร้างอิงจากสถาปัตยกรรมขอมโบราณของปราสาทหินเขาพนมรุ้ง แต่ก็มีความวิจิตรงดงามมากๆ เลยทีเดียว นอกจากนี้บรรยากาศรอบๆ ยังเต็มไปด้วยป่าเขา สงบร่มรื่น เอื้ออำนวยแก่การเจริญสติภาวนา และการปฏิบัติธรรมแบบวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมากค่ะ

3. วนอุทยานเขากระโดง

3. วนอุทยานเขากระโดง

แม้จะไม่ใช่วัด แต่ วนอุทยานเขากระโดง ก็ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผู้คนมากมายเดินทางขึ้นไปกราบไหว้ พระพุทธบาทจำลอง และ พระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขากระโดง โดยภายในเศียรขององค์พระพุทธรูปเป็นที่บรรจุพระธาตุค่ะ ซึ่งการที่จะขึ้นไปด้านบนนั้นจะต้องผ่าน สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน และ บันไดนาคราช 297 ขั้นเพื่อขึ้นไปถึงยอดเขา สำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินเท้า ก็สามารถขับรถขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้ด้วยเช่นกัน

4. วัดธรรมธีราราม

วัดธรรมธีราราม  หรือ วัดป่าหลังโรงเลื่อย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 และประกาศตั้งเป็นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ในสมัยก่อนในเมืองมีเพียง วัดกลาง และ วัดอิสาน เท่านั้น การจะเดินทางไปทำบุญไหว้พระก็ค่อนข้างไกลเมื่อเทียบกับปัจจุบัน รวมถึงพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านชุมเห็ด หมู่บ้านชุมทอง และชุมชนหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ก็ยังไม่มีวัดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเดินทางไปบำเพ็ญกุศลและประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงได้มีการสร้าง วัดธรรมธีราราม แห่งนี้ขึ้นมาค่ะ

5. วัดกลาง

5. วัดกลาง

วัดกลาง  พระอารามหลวง หรือ วัดกลาง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ​​พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ในยามนั้นพระองค์เสด็จผ่านระหว่างยกทัพไปปราบเจ้าเมืองนางรอง จึงได้เข้าไปพักในวัดร้างแห่งนี้ และพบกับสระน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นร่องรอยอารยะธรรมขอม จึงโปรดเกล้าให้ยกวัดร้างแห่งนี้ให้เป็นวัดชื่อ วัดแปะใหญ่ ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้พระราชทานนามให้ใหม่เป็น วัดกลาง ค่ะ ภายในพระอุโบสถเป็นที่พระดิษฐาน หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารมิชัยทำจากหินศิลาแลงลงรักปิดทอง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบุรีรัมย์เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าท่านจะให้โชคภาพและโชคเรื่องการมีบุตรธิดา ใครที่เดินทางไปขอพรในเรื่องนี้ก็จะได้สมหวังดังปรารถนาค่ะ

6. วัดหงษ์

6. วัดหงษ์

วัดหงษ์  เป็นที่ประดิษฐานของ พระเจ้าใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยเก่าแก่ สร้างด้วยเนื้อผง หรือว่าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาโบราณ จึงมีการสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้อาจสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7-8 เลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวที่สามารถปิดทององค์จริงได้อีกด้วย เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้ใดที่มีจิตใจมั่นคงในพุทธศาสนา ไม่โลภ และตั้งจิตอยู่บนพื้นฐานคุณงามความดีจะได้สมพรดังปรารถนา หากใครที่มีความโลภมากเกินตัวก็จะไม่มีทางได้สมหวังค่ะ ส่วนใหญ่ผู้คนจึงไปกราบไหว้ขอพรเรื่องการงาน และการมีบุตรธิดาค่ะ

7. วัดโพธิ์ทรายทอง

วัดโพธิ์ทรายทอง  เดิมเป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอละหานทราย ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2410 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พศ. 2524 ภายในวัดมีต้นโพธิ์ใหญ่ต้นหนึ่งเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก หากมีนกตัวใดไปเกาะและกำลังจะโดนยิง ปืนกระบอกนั้นจะยิงไม่ออก นอกจากนี้ที่วัดยังมีการจัดงานนมัสการรูปหล่อเหมือน หลวงปู่สุข ธมมโชโต เป็นประจำในทุกปีอีกด้วยค่ะ

8. วัดป่าละหานทราย

8. วัดป่าละหานทราย

วัดป่าระหานทราย  เป็นวัดสวยอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบ ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาและหนองน้ำ โดดเด่นด้วย วิหารพุทธร่มโพธิ์ วิหารกลางน้ำสถาปัตยกรรมล้านนาผสมล้านช้าง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียวเป็นพระประธาน อีกทั้งยังเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา และประเทศอินเดีย

9. วัดระหาน

9. วัดระหาน

วัดระหาน  หรือ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน เป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีบุรีรัมย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาเอาไว้ค่ะ ด้านในองค์เจดีย์มีทั้งหมด 4 ชั้นและเปิดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกชั้น รอบๆ วัดเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย มีความสงบร่มรื่นและความเป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างมาก จึงไม่แปลกหากเราจะพบกับนกยูงเดินเล่นอย่างสบายใจภายในวัด  วัดในบุรีรัมย์