วัดในประเทศไทย

วัดในนราธิวาส ที่ต้องมาเยือนเลยค่ะ

วัดในนราธิวาส

หัวข้อแนะนำ

วัดในนราธิวาส  ทริปนี้เราจะพามาเยือนความยิ่งใหญ่ของ องค์พระ ที่ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดใน ภาคใต้ เลยนะคะ นั่นก็คือ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล เป็นหนึ่งใน ที่เที่ยวนราธิวาส ที่ต้องมาเยือนเลยค่ะ เพราะถ้าใครได้เห็นความงดงามยิ่งใหญ่ขององค์พระนี้แล้ว จะต้องอิ่มเอมใจ เหมือนที่เรารู้สึกอยู่แน่ๆ เลยค่าเมื่อใดก็ตามที่เอ่ยถึง “จังหวัดนราธิวาส” น้อยคนนักที่จะมีโอกาสเดินทางไปทำความรู้จักหนึ่งในจังหวัดปลายด้ามขวานของไทยแห่งนี้ ด้วยปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเข้ามาเป็นอุปสรรค จึงทำให้หลายคนไม่รู้ว่านราธิวาสมีสถานที่ท่องเที่ยวมากล้นด้วยเสน่ห์ ทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และผู้คนที่พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกเมื่อ

การเดินทางสู่จังหวัดนราธิวาส นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้หลากหลายวิธี ทั้งรถไฟ รถทัวร์ (วิธีนี้ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควร) แต่สำหรับใครที่ชอบความรวดเร็วและอยากประหยัดเวลา แนะนำให้เลือกเดินทางด้วยเครื่องบิน โดยจากสนามบินมีรถโดยสารให้บริการไปส่งยังอำเภอหลัก ๆ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นต้น

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

วัดในนราธิวาส  พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ขนาดใหญ่องค์นี้ ตั้งอยู่ใน วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรประดิษฐาราม ตำบลลำภู อำเภอเมือง ของ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา แบบประทับขัดสมาธิเพชร โดยพระหัตถ์ขวานั้นจะยกจีบเสมอพระอุระ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางหงาย ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งเลย และยังเป็น องค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และพื้นที่นี้ยังเป็น พุทธมณฑลนราธิวาส ซึ่งเป็น พุทธมณฑลแห่งเดียวของภาคใต้อีกด้วยตัวโครงจะสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์ มีขนาดหน้าตักกว้างถึง 17 เมตร และความสูงจากฐานถึงยอดพระเกศบัวตูมกว่า 9 เมตรเลยทีเดียว ซึ่งสูงจากระดับดินรอบเนินเขาจดพระเกศบัวตูมก็รวมกว่า 28.30 เมตร เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2509 และเสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 นั่นเองค่ะนอกจากองค์พระแล้วมองไปเบื้องหน้าจะเห็นพระพุทธรูปตั้งเด่นสีทองอร่าม ประดิษฐานในปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอด ทั้งยังเป็นพระพุทธรูปที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของเหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ณ ดินแดนภาคใต้ของสยามอีกด้วย นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกัน มีเจดีย์สิริมหามายา ภายในประดิษฐานพระพรหม บนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

ก็จะมี เจดีย์สิริมหามายา ทรงระฆัง ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศค่ะ โดยมีเจดีย์รายประดับรอบๆ อยู่ด้วย ด้านในประดิษฐานพระพรหม ส่วนบนยอดสุดก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะ สำหรับพระอุโบสถ จะตั้งอยู่บนเนินเขาอีกลูก ซึ่งมีมีผนังที่ประดับด้วยกระเบื้องดินเผา อีกทั้งยังแกะสลักทั้งสี่ด้านอย่างสวยงดงามด้วย โดยเฉพาะด้านหลังนั้น จะเป็นรูปช้างหมอบถวายดอกบัว ส่วนบริเวณหน้าบัน จะเป็นรูปนักรบ มีเทวดาถือคนโทถวายค่ะว่ากันว่าพื้นที่ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นพุทธสถาน มาตั้งแต่ครั้งโบราณอีกด้วยนะคะ เพราะมีการค้นพบหลักฐาน นั่นก็คือ ซากโบราณสถาน เศียรพระพุทธรูป และโบราณวัตถุอื่นๆ มากมาย ทำให้เป็นที่มาของการร่วมใจกันสร้างองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่บนยอดเขาแห่งนี้นั่นเองค่ะ เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดค่ะ

การเดินทาง ไปยัง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

สามารถตรงมาที่ วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรประดิษฐาราม ได้เลยค่ะ โดยตัววัดนั้นจะอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไม่มาก ใช้ถนนไปตามถนนสายนราธิวาส-ระแงะ หรือทางหลวงหมายเลข 4055 ประมาณ 9 กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะ

ข้อมูล พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล นราธิวาส
ที่อยู่ : ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
พิกัด : https://goo.gl/maps/2JkXGKddzTZStWxW6
เปิดให้เข้าชม : สามารถเข้าชมได้ตามเวลาเปิดปิดของสถานที่
โทร : –
เว็บไซต์ : –

วัดชลธาราสิงเห

วัดชลธาราสิงเห หรือวัดพิทักษ์แผนดินไทย วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 จุดเด่นความสวยงามอยู่ที่สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นพุทธ มุสลิม และจีน เอาไว้อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัว ไม่เพียงเท่านี้ หากแต่บรรยากาศโดยรอบวัดติดริมน้ำ ยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ดูผ่อนคลาย ทั้งยังเป็นดั่งจุดศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธอีกด้วย ตลอดจนการเยี่ยมชมพลับพลาที่ประทับในรัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งเสด็จประพาสวัดชลธาราสิงเห และได้มีการสร้างพลับพลาริมแม่น้ำตากใบเป็นที่ประทับ ซึ่งทางวัดยังรักษาไว้ในสภาพที่สมบูรณ์

พิกัด Google maps : วัดชลธาราสิงเห

ที่อยู่ : ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่

ศาลเจ้าแห่งแรกของชาวจีนในจังหวัดนราธิวาส และได้รับการส่งต่อและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าที่หรือเจ้าศาล เป็น “หัวมังกรคาบแก้ว” ซึ่งมีลำตัวใหญ่และยาว คอยปกปักรักษาดูแลลูกหลานชาวไทย โดยแต่ละวันจะมีลูกหลานมากราบไหว้บนบานศาลกล่าวขอพรอยู่เป็นประจำ ภายในศาลประกอบด้วยรูปเหมือนจำลององค์เทพเจ้าต่าง ๆ เช่น พระยูไล พระอรหันต์จี้กง เทพเจ้ากวนอู เจ้าพ่อเสือ องค์เห้งเจีย และเจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น และงดงามด้วยภาพปูนปั้น บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งหาชมได้ยากอีกด้วย  วัดในนราธิวาส